Mreže RC i CSU Srbije
Februar 24, 2018, 07:05:44 am *
Dobrodošli, Gost. Molim vas prijavite se ili se registrujte.
Da niste izgubili svoj aktivacioni e-mail?

Prijavite se korisničkim imenom, lozinkom i dužinom sesije
Vesti: SMF - Just Installed!
 
  Početna Pomoć Pretraga Prijavljivanje Registracija  
  Prikaži poruke
Stranice: [1] 2 3 4
1  Školska 2011/2012 / Nacionalne manjine / NI CRNO NI BELO – PROGRAM ZA RAD SA DECOM I MLADIMA... poslato: Jun 10, 2012, 11:25:32 am
NI CRNO NI BELO – PROGRAM ZA RAD SA DECOM I MLADIMA: OBRAZOVANJE ZA PREVAZILAŽENJE PREDRASUDA, RAZVOJ TOLERANCIJE I NEGOVANJE INTERKULTURALNOSTI
kataloški broj 849, obavezan

Institucija: CIP – Centar za interaktivnu pedagogiju, Beograd

Autori: Jelena Vranješević, Zorica Trikić

Realizatori:Tamara Tomašević, Sanja Pečenković,

Teme: Lični i grupni identitet; Uticaj kulture; Mehanizmi nastajanja stereotipa I predrasuda; Kontekst kao faktor uticaja; Porodična kultura; Efekti stereotipa I predrasuda; Odnosi većine i manjine; Veštine slušanja; Izazovi rada sa decom koja ne govore jezik sredine; Iste i različite startne pozicije; Decentracija; Mogućnosti delovanja u cilju kreiranja pred/školske sredine u kojoj su sva deca/mladi prihvaćeni Odnosi većine i manjine; Metodologija rada sa decom/mladima (transformativni dijalog, kreiranje zajednice koja uči, negovanje solidarnosti, izrada učeničkih, porodičnih i nastavničkih knjižica, korišćenje slika i priča iz lokalne zajednice,mini istraživanja, iskustveno učenje, integracija sadržaja u nastavne planove)

Ciljna grupa: nastavnici/profesori razredne nastave, nastavnici/profesori predmetne nastave – osnovne škole, profesori predmetne nastave – gimnazije, profesori predmetne nastave – srednje stručne škole, nastavnici praktične nastave – srednje stručne škole, saradnici u nastavi (romski asistenti i saradnici u SSŠ, muzičkim i baletskim školama), profesori stručnih predmeta u umetničkim školama (muzičkim, baletskim, likovnim) nastavnici/profesori u školi za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju, vaspitači u predškolskim ustanovama, medicinske sestre-vaspitači, saradnici, pedagoški asistenti i pomoćni nastavnici, stručni saradnici, vaspitači u domovima učenika, direktori/pomoćnici direktora

Trajanje: tri dana (18 sati)
2  Školska 2011/2012 / Vaspitni rad i opšta pitanja nastave / "KAKO RADITI SA RODITELJIMA" poslato: Jun 10, 2012, 10:31:11 am
kataloški broj 524, obavezanan

Autori i realizatori: Gordana Popović-Božanić, Dragana Ocokoljić

Teme: Uloga razrednog satrešine u radu sa roditeljima; Kreiranja pozitivne atmosfere u kojoj je moguća saradnja nastavnika i roditelja; Načini rada sa roditeljima i na roditeljskim sastancima (interaktivni pristup uz aktivno učešće roditelja); Prepoznavanje potreba roditelja i nastavnika; decentracija; Načini unapređivanja kulture dijaloga (modeli konstruktivne komunikacije); Vaspitni stilovi; Teme i scenariji za rad na roditeljskim sastancima (kreiranje scenarija).

Ciljna grupa: nastavnici/profesori razredne nastave, nastavnici/profesori predmetne nastave - osnovne škole, profesori predmetne nastave - gimnazije, profesori predmetne nastave - srednje stručne škole, saradnici u nastavi profesori stručnih predmeta u umetničkim školama (muzičkim, baletskim, likovnim), vaspitači u predškolskim ustanovama, medicinske sestre-vaspitači, saradnici, pedagoški asistenti i pomoćni nastavnici, stručni saradnici, vaspitači u domovima učenika, direktori/pomoćnici direktora.
3  Školska 2011/2012 / Obrazovanje dece sa posebnim potrebama / INKLUZIJA PO MERI DETETA poslato: Jun 10, 2012, 10:27:59 am
kataloški broj 815, izborni

Autora: Mirjane Sovilj, Nikolete Stevović, Slavice Maksimović, Silvane Punišić.

Institucija: Institut za eksperimentalnu fonetiku i patologiju govora Beograd, Realizatori: Mirjana Sovilj, Miodrag Stokić, Vanja Nenadović, Nikoleta Stevović, Slavica Maksimović, Silvana Punišić.

Teme: Uzroci i specifičnosti kognitivnog, motornog, socio-emocionalnog, govorno-jezičkog razvoja, učenja i ponašanja dece u inkluziji, sa: poremećajima pažnje i koncentracije, poremećajima čitanja i pisanja, dece sa smetnjama u razvoju (telesna, mentalna i senzorna ometenost), dece sa emocionalnim poremećajima i dece iz socijalno, kulturno i materijalno depriviranih sredina; Oblici tretmana i terapije dece u inkluziji (medicinski, defektološki, biološke intervencije, neurofiziološki); Opšti komunikacijski modeli za decu u inkluziji; Specifični komunikacijski modeli za decu u inkluziji; Komunikacijski modeli prema pedagoškom profilu deteta.

Ciljna grupa: nastavnici/ profesori razredne nastave, nastavnici/profesori predmetne nastave – osnovne škole, saradnici, pedagoški asistenti i pomoćni nastavnici.

Trajanje: tri dana (24 sata)
4  Školska 2011/2012 / Vaspitni rad i opšta pitanja nastave / Kompetencije nastavnika za primenu nove paradigme učenja poslato: Jun 10, 2012, 10:25:19 am
kataloški broj 531, obavezan.

Autori i realizatori: Milica Andevski, Olivera Gajić.

Teme: Uloge nastavnika u (inter)aktivnoj nastavi (nastavnička, organizatorska, partnerska, motivaciona, evaluatorska, saznajno-dijagnostička, kreator emocionalno-socijalne klime u odeljenju, saradnička...); Komunikacija i interakcija sa roditeljima, kolegama i lokalnom zajednicom; Prepoznavanje potreba učenika i modeli komunikacije nastavnika i učenika u nastavnom procesu (partnerska, kooperativna, konstruktivna ...); Uvođenje (inter)aktivnih strategija i metoda učenja; Kooperativni oblici nastavnog rada (interaktivno učenje, timski rad ...); Projektovanje inovacija (izrada inventara inovacija, tj; prikupljanje i mobilizacija praktičnih iskustava inovacija u nastavi i njihova analiza); Mikroplaniranje – dizajniranje nastavnog časa; Izrada scenarija za nastavni čas; Specifični kontekst u kome se izvodi nastava (ciljevi vaspitanja i obrazovanja određenog predmeta/oblasti, priroda sadržaja, specifični izbor nastavnih metoda, karakteristike grupe učenika, lokalni resursi); Obrazovna tehnologija; Dimenzije evaluacije nastave: komunikativna (interakcija, verbalna komunikacija, kooperacija, samorefleksija nastavnika), didaktičko-metodička (planiranje nastave, cilj i zadaci, artikulacija, pitanja i zadaci), itd. društvena (socio-kulturni milje); Kvalitet i evaluacija nastavnog procesa; Evaluacija nastavnog časa po odabranim parametrima.

Ciljna grupa: nastavnici/profesori razredne nastave, nastavnici/profesori predmetne nastave – osnovne škole, profesori predmetne nastave – gimnazije, profesori predmetne nastave – srednje stručne škole, nastavnici praktične nastave – srednje stručne škole, saradnici, pedagoški asistenti i pomoćni nastavnici, stručni saradnici, direktori/pomoćnici direktora.
5  Školska 2011/2012 / Prirodne nauke / Eksperiment − siguran put do trajnog i primenjivog znanja poslato: Jun 10, 2012, 10:21:24 am
Kat. br. 204, Obavezan

Institucija: Centar za stručno usavršavanje Kikinda

Autori: Vunjak Dragana, Branislava Dilber-Kosić

Koordinator: Dobrivoj Martinoš,

Realizatori:Olgica Stupar, Vunjak Dragana, Branislava Dilber-Kosić

Teme: U okviru seminara će se obrađivati sadržaji koji se realizuju u nastavnim predmetima: Svet oko nas; Priroda i društvo; Čuvari prirode – u nižim razredima osnovne škole, kao i pojedini sadržaji koji se realizuju sa decom predškolskog uzrasta. Teme koje se obrađuju su: Značaj i uloga eksperimenta u procesu sticanja znanja; Voda − svojstva, značaj, kruženje u prirodi, zagađivanje; Kretanje − oblici i karakteristike; Materijali − svojstva; Smeše − pojam, podela, razdvajanje sastojaka smeša; Još neki zanimljivi ogledi.... U okviru svake teme predviđeno je kraće predavanje, demonstracija eksperimenata, rad učesnika po grupama (samostalno osmišljavanje i izvođenje eksperimenata), prezentacija rada grupa i zajednička analiza

Ciljna grupa: nastavnici/profesori razredne nastave, vaspitači u predškolskim ustanovama

Broj učesnika: 24

Trajanje: dva dana (16 sati)
6  Školska 2011/2012 / Fizičko vaspitanje / Odg: Praćenje fizičkog razvoja i razvoja motoričkih sposobnosti u funkciji ... poslato: Maj 09, 2012, 07:50:02 am
      U centru za Stručno usavršavanje Kruševac održan je seminar pod imenom “Praćenje fizičkog razvoja i motoričkih sposobnosti u funkciji cilja i zadataka  nastave fizičkog vaspitanja“.
      Osnovne teme seminara su bile značaj praćenja razvoja dece i njihovih motoričkih sposobnosti,aktuelno stanje ovih sposobnosti naše dece,koje su to savremene tendencije i modeli praćenja motoričkih sposobnosti u svetu i predlog modela za praćenje fizičkog razvoja i razvoja motoričkih sposobnosti u nastavi fizičkog vaspitanja kod nas.
      Seminar je bio vrlo koristan zato što nam je pružio mogućnost da saznamo validnost naših testova koje primenjujemo,koliko se oni razlikuju od onih u drugim zemljama, imajući u vidu da kod nas još uvek ne postoje nacionalni standardi fizičkog vaspitanja već je nastavnicima dozvoljeno da proizvoljno odaberu testove koje će primeniti.Ovakvo stanje bi trebalo da se promeni 2013.godine kada će se uvesti jedinstven model za praćenje fizičkog razvoja i motoričkih sposobnosti dece.
      Osnovni zadatak testiranja nije ocenjivanje već bi trebalo da se utvrdi trenutno stanje  dece,ali u takvoj atmosferi koja će dovesti do razvoja doživotnog fizički aktivnog ponašanja.Testiranje bi trebalo da bude integralni deo nastavnog plana i programa fizičkog vaspitanja i potrebno je dati prave instrukcije i decu obučiti za svaki test.
      Testiranje bi trebalo obaviti minimum dva puta godišnje,pratiti redovno stanje učenika,a rezultate predstaviti roditeljima kao i mere za poboljšanje rezultata.
      Učenike bi trebalo edukovati o:
•   važnosti učestvovanja u fizičkoj aktivnosti
•   fizičkoj i psihičkoj korisnosti fizičke aktivnosti
•   značaju,načinu i metodama za poboljšanje sopstvenog stanja

      Nakon teorijskog dela predavanja videli smo praktičan prikaz testova u fiskulturnoj sali koje možemo primeniti u našim uslovima i dobiti dobre rezultate o fizičkom razvoju i motoričkim sposobnostima dece.
7  Školska 2011/2012 / Informatika / Odg: Odabrane teme iz teorije grafova 2 poslato: Maj 03, 2012, 10:42:29 am
Akreditovani seminari Odabrane teme iz teorije grafova su namenjeni kako nastavnicima matematike, tako i nastavnicima računarstva i informatike. Najzanimljiviji je nastavnicima koji predaju oba predmeta, jer se razmatra teorija grafova sa matematičkog aspekta, a zatim i primene u programiranju. Kolegama, koji predaju samo jedan predmet,  deo seminara koji nije vezan za predmet koji predaju može da bude interesantan, ali slabo primenljiv.

Predavači su lepo osmislili seminar, tako da se u prvom delu oba seminara, pokazuje kako se primenom teorije grafova mogu rešavati matematički problemi određenosti pravih i ravni i prebrojavanja skupova koje učenici rešavaju i u osnovnoj školi, naročito na takmičenjima. Primenljiviji je svakako u srednjoj školi, gde se pored pomenutih oblasti, grafovi mogu primeniti i za prikazivanje funkcija, rešavanje problemskih zadataka, kombinatorici. Najkorisniji je seminar onim nastavnicima koji spremaju učenike za srednješkolsko takmičenje iz programiranja, gde se često koriste upravo algoritmi koji se obrađuju na seminaru.

Odabrane teme iz teorije grafova 1 i 2 su povezani seminari i lakše se prati nastava ako su vremenski blizu.
8  Školska 2011/2012 / Informatika / Odabrane teme iz teorije grafova 2 poslato: Maj 03, 2012, 10:41:51 am
Kat. broj 113, izborni

Institucija: Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju - Niš

Autori: Emina I. Milovanović, Igor Ž. Milovanović, Branislav Ranđelović

koordinator: Branislav Ranđelović,

Realizatori: Emina I. Milovanović, Igor Ž. Milovanović, Branislav Ranđelović

Teme: 1. Metrika grafa: 1.1 Rastojanja, matrice rastojanja, dijametar, ekscentricitet, rang, centar, periferija; 1.2 Težinski čvorovi i rastojanja; 1.3 Unutrašnji i spoljašnji preseci i centri; 1.4 Algoritmi pretraživanja 1.5 Rešavanje minimaks zadataka razmeštaja; 2. Stabla: 2.1 Definicija, osobine, kodiranje, dekodiranje; 2.2 Sprežna stabla, nizovi neizomorfnih stabala i algoritmi za formiranje; 2.3 Korenska stabla 2.4 Rešavanje zadataka pomoću stabala; 3. Grafovi algoritma i procesorskih polja: 3.1 Rešetkasti i koordinatni grafovi; 3.2 Zavisnosti u algoritmu; 3.3 Grafovi procesorskih polja; 3.4 Preslikavanje grafova 3D u 2D, vektori projektovanja, matrice transformisanja; 3.5 Sinteza grafova procesorskih polja na bazi grafa algoritma

Ciljna grupa: nastavnici/profesori predmetne nastave – osnovne škole, profesori  predmetne nastave – gimnazije, profesori  predmetne nastave – srednje stručne  škole

Broj učesnika: 30

Trajanje: jedan dan (8 sati)
9  Školska 2011/2012 / Informatika / Odg: Odabrane teme iz teorije grafova poslato: Maj 03, 2012, 10:40:48 am
Akreditovani seminari Odabrane teme iz teorije grafova su namenjeni kako nastavnicima matematike, tako i nastavnicima računarstva i informatike. Najzanimljiviji je nastavnicima koji predaju oba predmeta, jer se razmatra teorija grafova sa matematičkog aspekta, a zatim i primene u programiranju. Kolegama, koji predaju samo jedan predmet,  deo seminara koji nije vezan za predmet koji predaju može da bude interesantan, ali slabo primenljiv.

Predavači su lepo osmislili seminar, tako da se u prvom delu oba seminara, pokazuje kako se primenom teorije grafova mogu rešavati matematički problemi određenosti pravih i ravni i prebrojavanja skupova koje učenici rešavaju i u osnovnoj školi, naročito na takmičenjima. Primenljiviji je svakako u srednjoj školi, gde se pored pomenutih oblasti, grafovi mogu primeniti i za prikazivanje funkcija, rešavanje problemskih zadataka, kombinatorici. Najkorisniji je seminar onim nastavnicima koji spremaju učenike za srednješkolsko takmičenje iz programiranja, gde se često koriste upravo algoritmi koji se obrađuju na seminaru.

Odabrane teme iz teorije grafova 1 i 2 su povezani seminari i lakše se prati nastava ako su vremenski blizu.
10  Školska 2011/2012 / Informatika / Odabrane teme iz teorije grafova poslato: Maj 03, 2012, 10:39:43 am
p: 4,6,8
obavezan
Autor(i): dr Igor Ž. Milovanović, redovni profesor Elektronskog fakulteta u Nišu, dr Emina I. Milovanović, redovni profesor Elektronskog fakulteta u Nišu i mr Branislav M. Ranđelović, asistent Elektronskog fakulteta u Niš
Podržava(ju): Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju, Pariske
komune b.b. 18000 Niš
Realizator(i): dr Igor Ž. Milovanović, redovni profesor Elektronskog fakulteta u Nišu, dr Emina I. Milovanović, redovni profesor Elektronskog fakulteta u Nišu i mr Branislav M. Ranđelović, asistent Elektronskog fakulteta u Nišu
Teme: 1.
Osnovni pojmovi iz teorije grafova:
1.1. Definicije grafa, načini za reprezentaciju grafa;
1.2. Putevi u grafu;
1.3. Ojlerovi i Hamiltonovi grafovi;
1.4. Algoritmizacija i programska realizacija;
2. Operacije sa grafovima:
2.1. Dekartova suma; Dekartov proizvod; Totalni proizvod grafova;
2.2. Bojenje grafova;
2.3. Spektralna teorija grafova;
2.4. Algoritmizacija i programska realizacija;
3. Grafovski algoritmi:
3.1. Najkraći putevi u grafu;
3.2. Minimalno sprežno stablo u grafu;
3.3. Tranzitivno zatvaranje
3.4. Algoritmizacija i programska realizacija;
3.5. Paralelni algoritmi
Ciljna grupa: nastavnici matematike i informatike u osnovnim i srednjim školama
Trajanje: jedan dan (8 sati od čega 3 sata plenarno i 5 sati za rad u grupama)
Broj učesnika: 20 do 35 za rad u grupama
11  Školska 2011/2012 / Biologija i ekologija / Bukvar životne sredine poslato: April 29, 2012, 11:53:45 am
Kat. br. 167

izborni

Institucija: Akademija Filipović doo, 7. jul 11, 35000 Jagodina

Autori: Bratislav Filipović, Bata Konovalov

Koordinator: Bratislav Filipović,

Realizatori: Branko T. Novaković, Božidar Nikolić, Bratislav Filipović, Slađana Jovanović, Bata Konovalov

Teme: Bukvar životne sredine – pojmovi i metodologija korišćenja; Karakteristike Bukvara i trening za praktičnu primenu stečenih znanja

Ciljna grupa: nastavnici/profesori razredne nastave, nastavnici/profesori predmetne nastave – osnovna škola, profesori predmetne nastave – gimnazija, profesori predmetne nastave – srednja stručna škola, saradnici u nastavi, profesori stručnog predmeta u umetničkoj školi; nastavnici/profesori u školi za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju; vaspitač u predškolskoj ustanovi; medicinske sestre-vaspitači; pedagoški asistenti i pomoćni nastavnici; stručni saradnici; vaspitači u domovima učenika; direktori/pomoćnici direktora

Broj učesnika: 30

Trajanje: jedan dan (6 sati)
12  Školska 2011/2012 / Fizičko vaspitanje / Praćenje fizičkog razvoja i razvoja motoričkih sposobnosti u funkciji cilja i za poslato: April 29, 2012, 11:52:18 am
Kat. broj 419, obavezan

Institucija: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Beograd

Autori: Snežana Radisavljević Janić, Ivana Milanović

koordinator: Ivana Milanović,

Realizatori: Dragoljub Višnjić, Snežana Radisavljević Janić, Ivana Milanović

Teme: Značaj praćenja fizičkog razvoja i razvoja motoričkih sposobnosti  učenika u nastavi fizičkog vaspitanja; Aktuelno stanje praćenja fizičkog razvoja i razvoja motoričkih sposobnosti učenika u našoj zemlji na osnovu rezultata istraživanja sprovedenog na uzorku osnovnih i srednjih škola; Savremene tendencije, analiza postojećih modela  i koncepata praćenja fizičkog razvoja i razvoja motoričkih sposobnosti u svetu; Predlog modela za praćenje fizičkog razvoja i razvoja motoričkih sposobnosti učenika u nastavi Fizičkog vaspitanja.

Ciljna grupa: nastavnici/profesori razredne nastave, nastavnici/profesori predmetne nastave – osnovne škole, profesori predmetne nastave – gimnazije, profesori predmetne nastave – srednje stručne škole

Broj učesnika: 30

Trajanje: dva dana (12 sati)
13  Školska 2011/2012 / Muzička kultura / Metodski postupci pri obradi melodijskog gradiva u osnovnoj muzičkoj školi poslato: April 29, 2012, 11:51:19 am
Kat. broj 392, obavezan

Institucija: Udruženje muzičkih i baletskih pedagoga Srbije, Zemun

Autori: Ljiljana Antonijević, Slavica Smiljanić Marković

koordinator: Radmila Marković,

Realizatori: Ljiljana Antonijević, Slavica Smiljanić Marković

Teme: Teme i zahtevi su prilagođeni Pravilniku o planu i programu osnovne muzičke škole za predmet Solfeđo.

Ciljna grupa: profesori stručnih predmeta u umetničkim školama (muzičkim, baletskim, likovnim)

Broj učesnika: 30

Trajanje: dva dana (16 sati)
14  Školska 2011/2012 / Prirodne nauke / Odg: Ogledi na životinjama bez životinja poslato: April 28, 2012, 11:42:23 am
Seminar „Ogledi na životinjama bez životinja„ održali su predstavnici „ORCA“ Beograd. Seminar je pohađalo 20-ak nastavnika i profesora onovnih i srednjih škola rasinskog okruga.

Cilj seminara je predočavanje neophodnosti zaštite životinjskih vrsta u cilju ošuvanja njihove brojnosti i opstanka vrsta.Seminar propagira direktnu meru zaštite životinja u smislu zabrane masovnog izvođenja ogleda na živim,zdravim i namenski ulovljenim životinjama kako bi učenici u školama i na studenti na fakultetima mogli praktično da vide sve ono što teorijski uče iz svojih knjiga . Pri ovakvim ogledima vrši se masovno ubijanje životinja , time se ugrožava opstanak vrsta sa tendencijom njihovog istrebljenja u bliskoj budućnosti.

„ORCA“ uzevši u obzir sve ovo predlaže da se dosadašnji ogledi na životinjama uživo zamene tzv. virtuelnim ogledima na životinjama.Propagiraju se brojne metode u edukaciji koje učeniku tj. studentu u potpunosti objašnjavaju datu materiju a pritom isključuju usmrćivanje životinja. Neke od tih metoda su: CD-prezentacije, video zapisi, modeli itd.

Pomenute metode :
1.Pružaju  mogućnost učeniku ( studentu) da aktivno učestvuje u eksperimentu i može da ga ponovi po potrebi onoliko puta koliko želi.
2.Daju učeniku ( studentu) sve neophodne informacije iz date oblasti.
Predstavnici „ ORCA“ su nam demonstrirali CD-prezentaciju disekcije pacova , žabe, ribe i kišne gliste.CD-prezentacije sadržale su  kompletan detaljan prikaz disekcije na pomenutim životinjama uživo praćen odgovarajućim tonskim zapisom  na engleskom jeziku kojim se objašnjava svaki potez pri radu disekcije .

Mišljenje većine učesnika seminara je das je seminar lepo osmišljen i dobro organizovan sa jasnim ciljem zaštite i očuvanja životinjskih vrsta na planeti Zemlji .
Dobro je organizovati što više seminara ovog tipa.

Sugestija organizatoru:
Poželjno je da CD-prezentacije budu prevedene na srpski jezik i da se u budućnosti (što pre) pojave kao prilozi uz redovne školske udžbenike kako bi nastava bila efektivnija i sadržajnija na obostrano zadovoljstvo učenika i nastavnika.
15  Školska 2011/2012 / Vaspitni rad i opšta pitanja nastave / Odg: Učionica dobre volje – školski program za konstruktivno rešavanje sukoba poslato: April 23, 2012, 12:52:00 pm
Seminar “Učionica dobre volje” preporučujem svim nastavnicima koji sprovode program građanskog vaspitanja u školama, kao i svim zaposlenima u školi koji imaju svakodnevne kontakte sa ljudima (pogotovu sa roditeljima učenika) – razrednim starešinama, stručnim saradnicima, direktorima škola. Aktvnosti na seminaru nas uče osnovnim principima pozitivne komunikacije, kao i metodama i načinima uspešnog prevazilaženja  sukoba u razgovoru. Na ovom seminaru smo mogli isprobati i vežbati tehnike aktivnog slušanja, JA poruke, asertivnost, ali i preispitati sopstvene vrednosne stavove i načine svakodnevnog komuniciranja.

Ovaj seminar je jako koristan i prmenljiv u praksi, u radu sa učenicima jer nas uči kako da organizujemo čas ili radionicu na kreativan način: kako da na dinamičan i zanimliv način delimo decu u grupe, kako da podstaknemo komunikaciju bez predrasuda i stereotipa, kako da rešavamo konkretne sukobe.

Sva tri dana ovog seminara su protekla u pozitivnoj, radnoj i opuštenoj atmosferi uz puno smeha i kreativnih igara i aktivnosti poput: igranja uloga, simulacije  situacija iz realnog života, sagledavanje problema iz različitih uglova, pokušaja prepoznavanja potreba i osećanja sagovornika.. U svim aktivnostima su svi učesici bili podjednako uključeni i aktivni.

Predavači, Milka i Sanja su bile jako prijatne i pozitivne, tako da smo odmah nakon prvog dana uspostavili saradnju i odnos pun razumevanja koji je trajao do poslednjeg dana. 
Naravno, treba spomenuti i sve zaposlene u Centru za stručno usavršavanje koji su nas ugostili i koji su učinili da nam boravak na seminaru ova tri dana bude prijatan i kvalitetan.
Stranice: [1] 2 3 4
Pokreće MySQL Pokreće PHP Powered by SMF 1.1.15 | SMF © 2006-2011, Simple Machines Ispravan XHTML 1.0! Ispravan CSS!